Aktualności podatkowe

Najnowsze wiadomości podatkowe

Temat tygodnia

Przydatne narzędzia

Pomoc eksperta

Poradniki

Komu fiskus umorzy zaległy podatek?

Przede wszystkim temu, kto o to poprosi urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość umorzenia całości lub części zobowiązania podatkowego oraz odsetek od zaległości podatkowych podatnikowi, który złoży wniosek ...

Dodatek do emerytur poniżej 2 tys. zł

Czy emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne otrzymają w 2017 r. jednorazowy dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych, które nie przekraczają 2 tysięcy złotych?

Numery kont bankowych US

Poznaj wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku PIT, PCC, SD. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe numery kont ...

Praca za granicą

O tym, w jakim kraju należy płacić podatki decyduje zasada rezydencji. W jej myśl rezydent danego kraju rozlicza się w ...

Umowa sprzedaży a PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych płacić należy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Sprzedaż to czynność ...

Zmiany dotyczące zawieszania działalności gospodarczej

Obecnie przedsiębiorcy mogą zawieszać prowadzenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Aby przedłużać ten okres, często wznawiają działalność na krótki czas, by potem znów ją zawiesić. Zdarza się też, że zapominają odwiesić zawieszoną działalność. Trwają prace legislacyjne nad ...

Rozlicz PIT za 2016 rok

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

>>> więcej